Nasz program po wakacjach:
 

11.09.2023, godz. 18.00

 

Wernisaż wystawy „Niepodległa Polska wyśniona w Monachium
 

Europäische Schule, Albert-Schweitzer-Straße 1, 76139 Karlsruhe

 

Wystawa „Niepodległa Polska wyśniona w Monachium“ to próba przedstawienia historii Polski poprzez obrazy monachijczyków – grupy malarzy polskich, którzy na przełomie XIX i XX wieku tworzyli w stolicy Bawarii. Wystawa jest własnością Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Monachium. Jeden z jej współinicjatorów - ówczesny Konsul Generalny Andrzej Osiak, pisał o niej: „Wystawa ta pragnie również zwrócić uwagę Niemców na znakomitych twórców, którzy w instotny sposób kształtowali polską kulturę. Proszę potraktować tę wystawę jako zachętę do bliższego przyjrzenia się i polskiej kulturze, i samym Polakom.“

 

Czas trwania wystawy 11.-15.09.2023

Godziny otwarcia: 9.00 - 16.00

 

Wstęp wolny.

 

12.09.2023 Spotkanie klubowe od godz. 20.00

 

Bürgerzentrum Südwest

Mitmach-Laden

 

Mathystr. 12

76133 Karlsruhe

 

 

20.09.2023 Klub Książki (online ZOOM), godz. 21.00
Reportaż Anny Goc "Głusza"

 

Link do książek i do spotkań zoomowych wysyłamy na (wyraźne) życzenie.

d.cukierda@t-online.de

 

Polecamy nasz mailng. Prosimy o zgłaszanie chęci jego otrzymywania także
do Doroty Cukierdy (d.cukierda@t-online.de)

 

 

 

Unser Programm nach der Sommerpause:

 

11.09.2023, 18.00 Uhr

Vernissage der Ausstellung „Unabhängiges Polen erträumt in München“

 

Europäische Schule, Albert-Schweitzer-Straße 1, 76139 Karlsruhe

 

Die Ausstellung „Unabhängiges Polen erträumt in München“ ist eine Erzählung der polnischen Geschichte anhand von den Bildern der berühmtesten polnischen Malern, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in München lebten und schafften. Die Ausstellung gehört dem Generalkonsulat der Republik Polen in München und wurde von einem ihrer Mitinitiatoren, dem damaligen Generalkonsul der Republik Polen, Herrn Andrzej Osiak, beschrieben: „Ziel der Ausstellung ist es auch die Aufmerksamkeit der Deutschen auf die herausragenden Künstlern zu lenken, die die polnische Kultur maßgeblich prägten. Betrachten Sie diese Ausstellung als Ermutigung, die polnische Kultur als auch den Polen selbst zu begegnen.“

 

Dauer der Ausstellung: 11. - 15.09.2023

Öffnungszeiten: 09.00 - 16.00 Uhr

 

Eintritt frei.

 

 

12.09.2023 Offenes Vereinstreffen ab 20.00 Uhr

 

Bürgerzentrum Südwest

Mitmach-Laden

 

Mathystr. 12

76133 Karlsruhe

 

 

20.09.2023 Buchklub (Online ZOOM), 21.00 Uhr

Reportage "Głusza" von Anna Goc

 

 

Ein Link zu den Büchern und zu unserem Zoom-Treffen schicken wir Ihnen auf (ausdrückliche) Anfrage an d.cukierda@t-online.de

 

Falls Sie unser Mailing regelmäßig erhalten möchten, melden Sie bitte auch
an Frau Dorota Cukierda (d.cukierda@t-online.de).