Nasze kolejne spotkanie online (ZOOM)
 

godz. 20:00

 

13.07.2022 Maciej Górny „Polska bez cudów. Historia dla dorosłych” (Klub Książki)

prowadzenie Waldemar Bielawski

 

Maciej Górny - historyk, profesor w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, interesuje się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. oraz historią nauki. Pisał o marksistowsko-leninowskich historiografiach regionu po 1945 roku, o zaangażowaniu ludzi nauki w politykę i polityki w naukę, a także o pamięci.

 

"Opowieść o walce Polaków o niepodległość od lat zaklęta jest w łzawych mitach, patetycznych kalkach, a nierzadko w zwykłych bzdurach wytwarzanych przez speców od tzw. polityki historycznej. Maciej Górny przekłuwa ten balon narodowej mitomanii i megalomanii. Porzuca heroiczno-martyrologiczny nurt i spogląda na walkę o niepodległość z dystansem, na chłodno. Udało mu się zdjąć ją z pomnika i sprowadzić na ziemię, odmitologizować, a przede wszystkim – „odbzdurzyć”.  

Mirosław Maciorowski, redaktor naczelny „Ale Historia”

 

Link do książek i do spotkań zoomowych wysyłamy na (wyraźne) życzenie.

 

d.cukierda@t-online.de

 

 

 

 

Unsere weitere ONLINE-Treffen auf ZOOM

 

20:00 Uhr

 

13.07.2022 „Polska bez cudów. Historia dla dorosłych” von Maciej Górny (Buchklub)

Moderation Waldemar Bielawski

 

Maciej Górny - Historiker, Professor am Tadeusz-Manteuffel-Institut für Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau, interessiert sich für die Geschichte Mittel- und Osteuropas im 19. und 20. Jahrhundert sowie für die Wissenschaftsgeschichte. Er hat über marxistisch-leninistische Historiographien der Region nach 1945, über die Beteiligung von Wissenschaftlern an der Politik und der Politik an der Wissenschaft sowie über das Gedächtnis geschrieben.

 

"Die Geschichte des polnischen Unabhängigkeitskampfes ist seit Jahren von tränenreichen Mythen, pathetischen Kopien und oft von den Spezialisten der so genannten Geschichtspolitik als bloßer Unsinn dargestellt worden. Maciej Górny durchsticht diesen Ballon nationaler Mythomanie und Größenwahns. Er verzichtet auf den heroisch-martyrologischen Unterton und betrachtet den Kampf um die Unabhängigkeit mit kühler Distanz. Er schafft es, sie vom Denkmal zu lösen und auf die Erde zu bringen, sie zu entmythologisieren und vor allem zu "entmythologisieren".  

 

Mirosław Maciorowski, Chefredakteur von Ale Historia

 

 

Ein Link zu den Büchern und zu unserem Zoom-Treffen schicken wir Ihnen auf (ausdrückliche) Anfrage.

 

d.cukierda@t-online.de