Klub Książki i wieczory tematyczne (online ZOOM)

środa, godz. 20.00

 

 

22.02.2023 Klub Książki: eseje ukraińskiej pisarki Oksany Zabużko "Planeta piołun"

 

08.03.2023 Wieczór tematyczny: „Początki państwa polskiego w świetle najnowszych badań” Waldemar Bielawski

 

15.03.2023 Klub Książki: Patryk Pufelski Pawilon małych ssaków”

 

10.05.2023 Wieczór tematyczny: „Od pokolenia boobersów do pokolenia alfa” Małgorzata Sas

 

Link do książek i do spotkań zoomowych wysyłamy na (wyraźne) życzenie.

d.cukierda@t-online.de

 

Polecamy nasz mailng. Prosimy o zgłaszanie chęci jego otrzymywania także do Doroty Cukierdy (d.cukierda@t-online.de)

 

Pilnie szukamy sali na nasze spotkania.

 

 

 

Buchklub und Themenabende (Online ZOOM)

Mittwoch, 20.00 Uhr

 

 

08.02.2023 Themenabend: " Nobelpreis und Ig (Ignatius) Nobelpreis"
Prof. Marian Radny

 

22.02.2023 Buchklub: Essays "Planet Tschernobyl" von Oksana Zabushko

 

08.03.2023 Themenabend: "Die Anfänge des polnischen Staates in der neuesten Forschung" Waldemar Bielawski

 

15.03.2023 Buchklub: „Pawilon małych ssaków” von Patryk Pufelski

 

10.05.2023 Themenabend: "Von der Generation X zur Generation Post-Millennials" Małgorzata Sas

 

Ein Link zu den Büchern und zu unserem Zoom-Treffen schicken wir Ihnen auf (ausdrückliche) Anfrage an d.cukierda@t-online.de

 

Falls Sie unser Mailing regelmäßig erhalten möchten, melden Sie bitte auch an Frau Dorota Cukierda (d.cukierda@t-online.de).

 

 

Wir suchen dringend einen Saal für unsere Treffen!