Klub Książki

23 października (godz. 19.30) rozmawiamy o książce Jana Sowy "Fantomowe ciało króla" (2011), zajmującej się polską historią, ale i społeczno-kulturową tożsamością Polaków.

  

 

Buchklub

Am 23. Oktober (19.30 Uhr) sprechen wir über das Buch von Jan Sowa "Fantomowe ciało króla" (2011), das sich mit Polens Geschichte, aber auch mit der sozial-kultureller Identität der Polen befasst. 

 

 

 

 

Wyniki Wyborów do Sejmu i Senatu RP 

OKW 158 w Karlsruhe 

13.10.2019